• Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

  Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων διαπιστώθηκε υπεραριθμία (πλεόνασμα) στο σχολείο τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 28-7-2014 μέχρι και την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία στην οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε τα πεδία ημερομηνία τοποθέτησης (είναι η ημερομηνία τοποθέτησης οργανικά στο σχολείο), οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Η παραπάνω δήλωση οριστικής τοποθέτησης που σημειώνεται ότι αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχει πλεόνασμα στην ειδικότητάς τους στο σχολείο τους. Εάν παρόλα αυτά δεν υποβληθεί δήλωση θα θεωρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος. Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολείων. Το ΠΥΣΔΕ σε επόμενη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και μόνο αυτοί θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία.

 • Πιστοποιητικά επιτυχόντων Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Νοεμβρίου 2013

  Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ανακοινώνεται ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2013, βρίσκονται στη ΔΔΕ Πέλλας, Εγνατίας 91, Έδεσσα, τηλέφωνο 2381021801.

 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για υποβολή αιτήσεων

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Καλεί

  Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για τρία (3) έτη, να υποβάλουν σχετική αίτηση, από 16-07-2014 μέχρι και 22-07-2014, στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις   21-7-2014.

  Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250). Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούναπό υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009.

 • Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

  Λόγω της καθυστέρησης των μεταθέσεων με συνέπεια την πραγματοποίηση των βελτιώσεων, των οριστικών τοποθετήσεων και των υπεραριθμιών εντός των θερινών διακοπών και προκειμένου η Διεύθυνσή μας να προβεί στον έγκαιρο προγραμματισμό, το ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατάρτισε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων των σχολείων αρμοδιότητας μας.

 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2014

  Σας ενημερώνουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από 7 μέχρι και 14 Ιουλίου 2014.

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή :

  www. minedu.gov.gr/Εξετάσεις/ Έλληνες του Εξωτερικού

  θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ' ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

 • Αιτήσεις απόσπασης, Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, Λειτουργικές υπεραριθμίες – Ενημέρωση εκπαιδευτικών

  Λόγω της καθυστέρησης των μεταθέσεων με συνέπεια την πραγματοποίηση των βελτιώσεων, των οριστικών τοποθετήσεων και των υπεραριθμιών εντός των θερινών διακοπών και προκειμένου η Διεύθυνσή μας να προβεί στον έγκαιρο προγραμματισμό, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας ότι από την Τρίτη 24-6-2014 μέχρι την Παρασκευή 4-7-2014 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης οι παρακάτω κατηγορίες:

Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων διαπιστώθηκε υπεραριθμία (πλεόνασμα) στο σχολείο τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 28-7-2014 μέχρι και την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία στην οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε τα πεδία ημερομηνία τοποθέτησης (είναι η ημερομηνία τοποθέτησης οργανικά στο σχολείο), οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Η παραπάνω δήλωση οριστικής τοποθέτησης που σημειώνεται ότι αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχει πλεόνασμα στην ειδικότητάς τους στο σχολείο τους. Εάν παρόλα αυτά δεν υποβληθεί δήλωση θα θεωρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος. Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολείων. Το ΠΥΣΔΕ σε επόμενη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και μόνο αυτοί θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία.

Πιστοποιητικά επιτυχόντων Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ανακοινώνεται ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2013, βρίσκονται στη ΔΔΕ Πέλλας, Εγνατίας 91, Έδεσσα, τηλέφωνο 2381021801.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για υποβολή αιτήσεων

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μαθητές, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Εκπαιδευτικοί, Πανελλάδικές Εξετάσεις

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καλεί

Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για τρία (3) έτη, να υποβάλουν σχετική αίτηση, από 16-07-2014 μέχρι και 22-07-2014, στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μαθητές, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Εκπαιδευτικοί, Πανελλάδικές Εξετάσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις   21-7-2014.

Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250). Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούναπό υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009.

Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

Τρίτη, 08 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Λόγω της καθυστέρησης των μεταθέσεων με συνέπεια την πραγματοποίηση των βελτιώσεων, των οριστικών τοποθετήσεων και των υπεραριθμιών εντός των θερινών διακοπών και προκειμένου η Διεύθυνσή μας να προβεί στον έγκαιρο προγραμματισμό, το ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατάρτισε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων των σχολείων αρμοδιότητας μας.

 • ypepth130
 • schgr130
 • prwtaomathitis130
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130