• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

  Δελτίο Τύπου

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015.

  Ειδικά για την Δ.Δ.Ε Πέλλας αιτήσεις θα δέχεται :

  Για την Δευτέρα 27-07-2015 από τις 10:00 πμ έως και τις 13:30μμ

  Και από Τρίτη 28-07-2015 έως και τις 07-08-2015 από τις 08:00 πμ έως και στις 13:30μμ

  Μετά τις 13:00μμ δεν θα γίνετε καμία καταγραφή ονόματός στη λίστα προτεραιότητας

  Παρακαλούμε για την διευκόλυνση σας:

 • Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

  Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Υπουργού, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14 Γεωπόνοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μόνο για το μήνα Αύγουστο 2015.

  Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ.

 • Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

  Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

  Ενστάσεις ως προς τις τοποθετήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 21-7-2015 και ώρα 11:00 πμ ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

  Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2015-16 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ.
  Κ α λ ε ί
  μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον
  διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να
  αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το
  σχολικό έτος 2015-2016.

 • Οριστικές τοποθετήσεις - Οργανικά κενά – Δηλώσεις τοποθέτησης.

  Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2015-16 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

  Ενστάσεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις σε σχολεία με βάση την απόφαση 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 16-7-2015 και ώρα 10:00 πμ είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010).

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

  1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

  3) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.

  4) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωσης οριστικής τοποθέτησης.

  5) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 6298/26-6-2015 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.

   

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16"

  Μαρούσι, 1 - 7 - 2015

  Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΝΤ: www.yen.gr παράταση επί της προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16.

  Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΠΟΥΝΤ) των υποψηφίων σπουδαστών/σπουδαστριών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 16-7-2015.

 • Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Οργανικά κενά – Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2014-2015.

  Σας κοινοποιούμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 24/6-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο, για το σχολικό έτος 2014-15, μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

  1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

  3) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.

  4) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.

  5) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 6298/26-6-2015 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.

  και μόνο εφόσον υπάρχει κενό στην ειδικότητα ή στην ομαδοποιημένη ειδικότητα στην οποία ανήκουν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση, με μέγιστο αριθμό σχολείων τα (20) είκοσι, μέχρι την Δευτέρα 13-7-2015 και ώρα 09:00 πμ.

   

 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης

  Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης μέχρι και την Τρίτη 7-7-2015.

  Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

  Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Τμήμα Γ

  Ανδρέα Παπανδρέου 37

  15180 Μαρούσι

Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015.

Ειδικά για την Δ.Δ.Ε Πέλλας αιτήσεις θα δέχεται :

Για την Δευτέρα 27-07-2015 από τις 10:00 πμ έως και τις 13:30μμ

Και από Τρίτη 28-07-2015 έως και τις 07-08-2015 από τις 08:00 πμ έως και στις 13:30μμ

Μετά τις 13:00μμ δεν θα γίνετε καμία καταγραφή ονόματός στη λίστα προτεραιότητας

Παρακαλούμε για την διευκόλυνση σας:

Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Υπουργού, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14 Γεωπόνοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μόνο για το μήνα Αύγουστο 2015.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ.

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Ενστάσεις ως προς τις τοποθετήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 21-7-2015 και ώρα 11:00 πμ ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2015-16 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ.
Κ α λ ε ί
μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον
διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να
αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το
σχολικό έτος 2015-2016.

Οριστικές τοποθετήσεις - Οργανικά κενά – Δηλώσεις τοποθέτησης.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2015-16 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

Ενστάσεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις σε σχολεία με βάση την απόφαση 25/14-7-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 16-7-2015 και ώρα 10:00 πμ είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

3) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.

4) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωσης οριστικής τοποθέτησης.

5) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 6298/26-6-2015 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.

 

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130