• Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Β' Φάση

  Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

  Ενστάσεις ως προς τις τοποθετήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 25-8-2014 και ώρα 13:00 μμ ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.


                                                             

 • Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

          Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας και την 1η φάση των οριστικών τοποθετήσεων. Καλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός του τρέχοντος σχολικού έτους (μέχρι 29-8-2014).

                                                             

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015

             Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προγραμματίζεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παράταση της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α΄) και κατά το σχολικό έτος 2014-2015, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι προαγωγικές , απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στις καταργημένες ειδικότητες, και να ολοκληρωθεί η φοίτηση στις ως άνω ειδικότητες της Δ' τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση των πινάκων ωρομίσθιου προσωπικού στις ανωτέρω ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015,

                                                             

 • Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-201

  Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας καλεί

  τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε σχολεία της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού Πέλλας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή / -τριας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-15.

  Υ π ο β λ η τ έ α    Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

 • Οριστικές τοποθετήσεις - Οργανικά κενά – Δηλώσεις τοποθέτησης.(πράξη 25/12-8-2014 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας)

  Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/12-8-2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2013-14 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

  Ενστάσεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις σε σχολεία με βάση την απόφαση 25/12-8-2014 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 14-8-2014 και ώρα 11:00 πμ είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010).

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 24/8-8-2014 (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

  Σας κοινοποιούμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με τις αριθμ. 23/6-8-2014 και 24/8-8-2014 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Πέλλας (μετά και την εξέταση των ενστάσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο, για το σχολικό έτος 2013-14, μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

  1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

  3) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.

  4) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωσης οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 59747/Δ2/15-4-2014 εγκύκλιο των μεταθέσεων.

  5) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 8782/1-8-2014 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.

  και μόνο εφόσον υπάρχει κενό στην ειδικότητα ή στην ομαδοποιημένη ειδικότητα στην οποία ανήκουν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση, με μέγιστο αριθμό σχολείων τα (20) είκοσι, μέχρι την Δευτέρα 11-8-2014 και ώρα 11:00 πμ.

 • Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Οργανικά κενά – Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2013-2014.

  Σας κοινοποιούμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 23/6-8-2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο, για το σχολικό έτος 2013-14, μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

  1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

  2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

  3) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.

  4) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωσης οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 59747/Δ2/15-4-2014 εγκύκλιο των μεταθέσεων.

  5) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 8782/1-8-2014 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.

  και μόνο εφόσον υπάρχει κενό στην ειδικότητα ή στην ομαδοποιημένη ειδικότητα στην οποία ανήκουν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση, με μέγιστο αριθμό σχολείων τα (20) είκοσι, μέχρι την Δευτέρα 11-8-2014 και ώρα 11:00 πμ.

 • Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων (Μετά την εξέταση ενστάσεων) Εκπαιδευτικών

  Χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

  Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μόνο σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη ομάδα με το Σχολείο της οργανικής τους θέσης στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι μέχρι την Τρίτη 5-8-2014 και ώρα 10:00πμ.

  Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» επιλέγοντας την αίτηση «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ». Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να τυπωθεί, να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό και να σταλεί άμεσα στο ΠΥΣΔΕ στο fax στο 2381026414. Όσοι από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη κάνει δήλωση προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, έχουν όμως το δικαίωμα να τροποποιήσουν την αρχική.

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Β' Φάση

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Ενστάσεις ως προς τις τοποθετήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 25-8-2014 και ώρα 13:00 μμ ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.


                                                           

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

        Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας και την 1η φάση των οριστικών τοποθετήσεων. Καλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός του τρέχοντος σχολικού έτους (μέχρι 29-8-2014).

                                                           

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

           Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προγραμματίζεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παράταση της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α΄) και κατά το σχολικό έτος 2014-2015, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι προαγωγικές , απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στις καταργημένες ειδικότητες, και να ολοκληρωθεί η φοίτηση στις ως άνω ειδικότητες της Δ' τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση των πινάκων ωρομίσθιου προσωπικού στις ανωτέρω ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015,

                                                           

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-201

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας καλεί

τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε σχολεία της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού Πέλλας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή / -τριας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-15.

Υ π ο β λ η τ έ α    Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

Οριστικές τοποθετήσεις - Οργανικά κενά – Δηλώσεις τοποθέτησης.(πράξη 25/12-8-2014 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας)

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 25/12-8-2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας κατά περιοχή μετάθεσης, σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2013-14 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων).

Ενστάσεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις σε σχολεία με βάση την απόφαση 25/12-8-2014 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 14-8-2014 και ώρα 11:00 πμ είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:

 • ypepth130
 • schgr130
 • prwtaomathitis130
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130