• Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ

  Στο πλαίσιο των Πράξεων:

  1) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια

  για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

  2) «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές

  Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης

  μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα

  μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

  Προσκαλούμε

  Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

  To Γενικό Λύκειο Κρύας Βρύσης ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Βόλο (1 διανυκτέρευση) και Αθήνα (4 διανυκτερεύσεις) σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

  Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Η Κοσμητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  και οι εκπαιδευτικοί του παραρτήματος της Πανελλήνιας Ενωσης Νομικών Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, σας προσκαλούν το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ώρα 09.30

  στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Academic Impact του ΟΗΕ σε ημερίδα με θέμα:

  Ανθρώπινα Δικαιώματακαι το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό Ζήτημα στην Ελλάδα

 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις θέσεις των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων άλλων Διευθύνσεων

  Ενημέρωση εκπαιδευτικών.

  Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για την θέση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων άλλων Διευθύνσεων, ότι η προθεσμία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι από 8-2-2016 έως 12-2-2016. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, στην οποία επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά.

Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών ζητά κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14 (ΦΕΚ 2769/τ.Β ΄/2-12-2011).

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Στο πλαίσιο των Πράξεων:

1) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια

για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

2) «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές

Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης

μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα

μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Προσκαλούμε

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών

To Γενικό Λύκειο Κρύας Βρύσης ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Βόλο (1 διανυκτέρευση) και Αθήνα (4 διανυκτερεύσεις) σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Κοσμητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

και οι εκπαιδευτικοί του παραρτήματος της Πανελλήνιας Ενωσης Νομικών Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, σας προσκαλούν το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ώρα 09.30

στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Academic Impact του ΟΗΕ σε ημερίδα με θέμα:

Ανθρώπινα Δικαιώματακαι το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό Ζήτημα στην Ελλάδα

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130