• Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων (Μετά την εξέταση ενστάσεων) Εκπαιδευτικών

  Χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

  Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μόνο σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη ομάδα με το Σχολείο της οργανικής τους θέσης στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι μέχρι την Τρίτη 5-8-2014 και ώρα 10:00πμ.

  Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» επιλέγοντας την αίτηση «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ». Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να τυπωθεί, να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό και να σταλεί άμεσα στο ΠΥΣΔΕ στο fax στο 2381026414. Όσοι από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη κάνει δήλωση προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, έχουν όμως το δικαίωμα να τροποποιήσουν την αρχική.

 • Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

  Χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

  Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μόνο σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη ομάδα με το Σχολείο της οργανικής τους θέσης στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι μέχρι την Τρίτη 5-8-2014 και ώρα 10:00πμ.

  Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» επιλέγοντας την αίτηση «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ». Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να τυπωθεί, να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό και να σταλεί άμεσα στο ΠΥΣΔΕ στο fax στο 2381026414. Όσοι από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη κάνει δήλωση προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, έχουν όμως το δικαίωμα να τροποποιήσουν την αρχική.

  Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 1-8-2014 και ώρα 11:00πμ, είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 • Οργανικά κενά και πλεονάσματα. ΤΕΛΙΚΟΣ

  Ο Πίνακας κρίνεται τελικός αφού δεν υπήρχαν ενστάσεις επί του πίνακα έως και τις 28/7/2014 και ώρα 10.00 π.μ

  Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων διαπιστώθηκε υπεραριθμία (πλεόνασμα) στο σχολείο τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 28-7-2014 μέχρι και την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία στην οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε τα πεδία ημερομηνία τοποθέτησης (είναι η ημερομηνία τοποθέτησης οργανικά στο σχολείο), οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Η παραπάνω δήλωση οριστικής τοποθέτησης που σημειώνεται ότι αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχει πλεόνασμα στην ειδικότητάς τους στο σχολείο τους. Εάν παρόλα αυτά δεν υποβληθεί δήλωση θα θεωρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος. Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολείων. Το ΠΥΣΔΕ σε επόμενη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και μόνο αυτοί θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία.

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Προκηρύσσουμε

  Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική

  Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ως

  ακολούθως:

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2014

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. ΜΕ ΤΗΝ 3621/33/14/07.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Ν.Α.

  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ /

  ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.07.2014 ΕΝΩ ΩΣ

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ

  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΕΑΝΕΘ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.07.2014.

 • Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

  Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων διαπιστώθηκε υπεραριθμία (πλεόνασμα) στο σχολείο τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 28-7-2014 μέχρι και την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία στην οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε τα πεδία ημερομηνία τοποθέτησης (είναι η ημερομηνία τοποθέτησης οργανικά στο σχολείο), οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Η παραπάνω δήλωση οριστικής τοποθέτησης που σημειώνεται ότι αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχει πλεόνασμα στην ειδικότητάς τους στο σχολείο τους. Εάν παρόλα αυτά δεν υποβληθεί δήλωση θα θεωρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος. Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολείων. Το ΠΥΣΔΕ σε επόμενη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και μόνο αυτοί θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία.

 • Πιστοποιητικά επιτυχόντων Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Νοεμβρίου 2013

  Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ανακοινώνεται ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2013, βρίσκονται στη ΔΔΕ Πέλλας, Εγνατίας 91, Έδεσσα, τηλέφωνο 2381021801.

 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για υποβολή αιτήσεων

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Καλεί

  Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για τρία (3) έτη, να υποβάλουν σχετική αίτηση, από 16-07-2014 μέχρι και 22-07-2014, στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων (Μετά την εξέταση ενστάσεων) Εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 01 Αυγούστου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μόνο σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη ομάδα με το Σχολείο της οργανικής τους θέσης στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι μέχρι την Τρίτη 5-8-2014 και ώρα 10:00πμ.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» επιλέγοντας την αίτηση «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ». Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να τυπωθεί, να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό και να σταλεί άμεσα στο ΠΥΣΔΕ στο fax στο 2381026414. Όσοι από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη κάνει δήλωση προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, έχουν όμως το δικαίωμα να τροποποιήσουν την αρχική.

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μόνο σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη ομάδα με το Σχολείο της οργανικής τους θέσης στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι μέχρι την Τρίτη 5-8-2014 και ώρα 10:00πμ.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» επιλέγοντας την αίτηση «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ». Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να τυπωθεί, να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό και να σταλεί άμεσα στο ΠΥΣΔΕ στο fax στο 2381026414. Όσοι από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη κάνει δήλωση προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, έχουν όμως το δικαίωμα να τροποποιήσουν την αρχική.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 1-8-2014 και ώρα 11:00πμ, είτε ιδιοχείρως στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας, είτε με fax στο 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Οργανικά κενά και πλεονάσματα. ΤΕΛΙΚΟΣ

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

Ο Πίνακας κρίνεται τελικός αφού δεν υπήρχαν ενστάσεις επί του πίνακα έως και τις 28/7/2014 και ώρα 10.00 π.μ

Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων διαπιστώθηκε υπεραριθμία (πλεόνασμα) στο σχολείο τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 28-7-2014 μέχρι και την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία στην οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε τα πεδία ημερομηνία τοποθέτησης (είναι η ημερομηνία τοποθέτησης οργανικά στο σχολείο), οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Η παραπάνω δήλωση οριστικής τοποθέτησης που σημειώνεται ότι αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχει πλεόνασμα στην ειδικότητάς τους στο σχολείο τους. Εάν παρόλα αυτά δεν υποβληθεί δήλωση θα θεωρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος. Στην παρούσα φάση δεν δηλώνονται προτιμήσεις σχολείων. Το ΠΥΣΔΕ σε επόμενη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και μόνο αυτοί θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μαθητές, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Εκπαιδευτικοί, Πανελλάδικές Εξετάσεις

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική

Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ως

ακολούθως:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2014

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Μαθητές, Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Εκπαιδευτικοί, Πανελλάδικές Εξετάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. ΜΕ ΤΗΝ 3621/33/14/07.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Ν.Α.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ /

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.07.2014 ΕΝΩ ΩΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΕΑΝΕΘ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.07.2014.

 • ypepth130
 • schgr130
 • prwtaomathitis130
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130