ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

dde-pellas

 


Περιγραφή Αρχείο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ IAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 icon_pdf
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 icon_pdf
Περιγραφή Αρχείο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2015 icon zip
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2016 icon zip
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130