Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ΚΑ101 με ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-2019-1-EL01-KA101-061165

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019. Στις κατηγορίες: Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτικοί, Ανακοινώσεις

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ΚΑ101 με ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-2019-1-EL01-KA101-061165

Η ΔΔΕ Πέλλας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β'/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη LJUBLJANA - SLOVENIA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ101 με πολλούς δικαιούχους, με κωδικό: 2019-1-EL01-KA101-061165 και τίτλο: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ» το οποίο και συντονίζει. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 17-11-2019 και ώρα 10:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 10:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από Θεσσαλονίκη μέχρι Ljubljana , με τη συμμετοχή 15 εκπαιδευτικών. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

 Συνέχεια στα παρακάτω αρχεία

Περιγραφή                            Αρχείο
Προσφορά 
icon pdf

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130