ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών, Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση 2 (δύο) προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα (μία για 3/ήμερη και μία για 2/ήμερη) , σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/6-03-2017) , άρθρο 3 ,13). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 5-04-2017 και ώρα 12:00 , που να αφορά την πραγματοποίηση 3/ήμερης ή 2/μερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Ά τάξης στα Ιωάννινα.

Κ.Π.Ε Φιλίππων στην Καβάλα

Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από Κυριακή 23-04-2017 έως την Τρίτη 25-04-2017 (για την 3/ημερη) ή από την Δευτέρα 24-04-2017 έως την Τρίτη 25-04-2017 (για την 2/ήμερη). Ως εκ τούτου καλούνται τα Τουριστικά Πρακτορεία να καταθέσουν προσφορά και για τις δύο χρονικές περιόδους ,ώστε στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης να επιλέξει εκείνη που θα θεωρήσει πιο κατάλληλη για τους μαθητές και το Σχολείο. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετάσχουν 89 μαθητές της Ά τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές,

Συνέχεια στο συνημμένο αρχείο.

Περιγραφή Αρχείο
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς icon pdf

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130