Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020. Στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 14 και 16 του Ν.1566/1985.

2. Το άρθρο 31 του Ν. 3848/2010.

3. Το Π.Δ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 100/1997.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

5. Την πράξη 13/26-6-2020 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την προσωρινή τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών από 30-6-2020 μέχρι 7-9-2020, ως εξής:

 

Περιγραφή Αρχείο
Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών                                                                           icon pdf

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130