Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για Μετακίνηση στην Πράγα Τσεχίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+

Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018. Στις κατηγορίες: Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Εκδρομών, Σχολεία, Ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για Μετακίνηση στην Πράγα Τσεχίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+

Το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017 για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πράγα Τσεχίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1«Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης» με κωδικό 2018-1-EL01-KA101-046842 και τίτλο: "Δημιουργικότητα και ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση: Digital Turn", που συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12:30΄ μμ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 13/11/2018 και ώρα 10:00΄π.μ. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23/03/2019 μέχρι την Κυριακή 31/03/2019 και θα συμμετέχουν 6 (έξι) εκπαιδευτικοί.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για την Πράγα με επιστροφή, όχι με εταιρίες low cost. Αναχώρηση στις 23/3/2019 μέχρι το μεσημέρι και επιστροφή στις 31/03/2019 μετά το απόγευμα. Να αναφέρεται η επωνυμία της αεροπορικής εταιρίας, τυχόν ενδιάμεσες στάσεις και ώρες αναμονής για τυχόν μετεπιβιβάσεις.

2. Ασφάλεια

i. αστικής ευθύνης

ii. υγείας/ ατυχήματος

iii. επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου/βοήθειας

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.

2. Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προφοράς και η επιβάρυνση ανά άτομο.

 

Συνέχεια στο επισυναπτόμενο αρχείο...

Περιγραφή Αρχείο

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

icon pdf

Social Bookmarks

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130