Ανακοινώσεις

Δευτέρα 4 Μάρτιος 2024
ΣΧΕΤ.: 20883/ΓΔ4/13-02-2020, ΦΕΚ 456 , Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών...
Δευτέρα 4 Μάρτιος 2024
ΣΧΕΤ.: ΦΕΚ 4692/2020, ΦΕΚ 4695 τ.Β’/08/09/2022 , ΦΕΚ 456 τ. Β’/13-2-2020/20883/ΓΔ4 με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών...
Δευτέρα 4 Μάρτιος 2024
ΣΧΕΤ.: ΦΕΚ 4692/2020, ΦΕΚ 4695 τ.Β’/08/09/2022 , ΦΕΚ 456 τ. Β’/13-2-2020/20883/ΓΔ4 με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών...


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στοιχεία Σχολικών Μονάδων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Δ.Ε Πέλλας
Πατήστε το σύνδεσμο ΄΄Περισσότερα΄΄ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Σχολεία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Δ.Ε Πέλλας
Πατήστε το σύνδεσμο ΄΄Περισσότερα΄΄ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Τμήματα Ένταξης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πληροφορίες, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν Εκδρομές των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε Πέλλας
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Πληροφορίες, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν Εκδρομές των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε Πέλλας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ