Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση:
α) μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή
β) βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης
γ) μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ
δ) μετάθεσης με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών

 

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ icon pdf
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ icon pdf
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ icon pdf
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛ. ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ Κ' ΓΡΑΦΗ BRAILLE icon pdf