Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Γερεμτζές Δημήτριος

Βυρώζη Βασιλική
Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Δ.Ε Πέλλας Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας
- Διευθύντρια του Γυμν. με Λ.Τ  Άρνισσας
Πρόεδρος Αναπληρωματικό Μέλος

 

Δημητρίου Γεώργιος

Κετικίδης Γεώργιος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του Γυμνασίου Πέλλας
Διευθυντής του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών Διευθυντής του 1ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών
Αντιπρόεδρος Αναπληρωματικό Μέλος 

 

Αρβανιτίδου Σταματία

Δημητριάδου Ασημίνα
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του ΕΕΕΕΚ Έδεσσας
Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Έδεσσας Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Έδεσσας
Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

Βασιλειάδης Περικλής

Μιχαηλίδης Στέφανος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, Διευθυντής στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, του ΠΥΣΔΕ Πέλλας
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε
Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος

 

Κλείτσας Δημήτριος

Τζιάλη Ελένη
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 2ου ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 3ου ΓΕ.Λ Γιαννιτσών
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος

 

Ταϊγανίδου Μαρία

Χρυσάφη Βασιλική
Διοικητικός της Δ.Δ.Ε Πέλλας Διοικητικός της Δ.Δ.Ε Πέλλας
Γραμματέας
Αναπληρώτρια Γραμματέας