Το 1° ΓΕΛ Έδεσσας ζητά κατάθεση προσφορών για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων μετ' επιστροφής ως εξής:
Περίπτωση A: 1. Θεσσαλονίκη-Γκρατς, Αυστρίας απο 13 εως 19.11.2022
2. Θεσσαλονίκη- Γκρατς, Αυστρίας απο 13 εως 20.11.2022
Περίπτωση Β: 1. Θεσσαλονίκη-Βιέννη, Αυστρίας απο 13 εως 19.11.2022, με στόχο την πραγματοποίηση μετακίνησης στο Γκρατς, Αυστρίας.
2. Θεσσαλονίκη-Βιέννη, Αυστρίας απο 13 εως 20.11.2022, με στόχο την πραγματοποίηση μετακίνησης στο Γκρατς, Αυστρίας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως την Τρίτη, 27-09-2022 και ώρα 13:00. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 13:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από τις 13-11-2022 έως τις 19-11-2022 ή τις 20-11-2022 και θα συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες της Α', οι οποίοι/ες θα συνοδεύονται από 2 καθηγητές/τριες . Δεν αποκλείεται προσφορά και για low cost εταιρείες. Στην τιμή να  περιλαμβάνονται: χειραποσκευή για κάθε άτομο που ταξιδεύει και δύο αποσκευές για όλο του γκρουπ.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο 1° ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Για περισσότερες λεπτομέρεις παρακαλούμε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ229 του 1ου ΓΕΛ Έδεσσας σε σχολείο του Gratz Αυστρίας                                                  
icon pdf