ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το 3ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών «Αικατερίνη Βαρελά» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη, σύμφωνα με την Υ.Α
20883/ΓΔ4/12-02-2020, άρθρο 14. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης
οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε
προσφορά, έως την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 13:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα είναι επταήμερη και
θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 μέχρι 19/12/2022 (ημέρα επιστροφής)
και θα συμμετέχουν 87μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 6 καθηγητές/τριες

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για πολυήμερη εκδρομή                                                  
icon pdf