Το Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Άρνισσας ( Άρνισσα 58002) ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την Υ.Α. . 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΑΡΘΡΟ 14. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά  έως Τρίτη , 25-10-2022, και ώρα 12:00 μ.μ.  

Η εκπαιδευτική επίσκεψη (3 διανυκτερεύσεις, 4 ημέρες) θα πραγματοποιηθεί από τις 29-03-2023 (αναχώρηση) έως 01-04-2023 (επιστροφή) και θα συμμετέχουν 40 μαθητές/τριες της Α΄ & Β΄ τάξης λυκείου, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες

 

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ & Β΄ τάξης Λυκείου του Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Άρνισσας στην Κέρκυρα                                                    
icon pdf