Το Γενικό Λύκειο Αξού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. 20883
/ΓΔ4 /13-2-2020, άρθρο 2 ( ΦΕΚ 456 τ.β΄ 13/02/2020) «Εκδρομές – Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών
Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για τη
πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ Λυκείου στα πλαίσια του αναλυτικού
προγράμματος στην Αθήνα.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς
ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως την Πέμπτη 3-11-2022 και
ώρα 10:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:00. Η
εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς από την Αξό μέχρι την Αθήνα και επιστροφή πάλι οδικώς μέχρι
την Αξό. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15-12-2022 έως και 18-12-2022 και θα συμμετέχουν 44
μαθήτριες/τες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 συνοδούς καθηγήτριες/τες

 

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α'
Λυκείου στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος στην ΑΘΗΝΑ                                            
 

icon pdf