Το ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ζητά  κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 5ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΚΡΗΤΗ (Αεροπορικώς), ή στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Αεροπορικώς) ή στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Οδικώς) ή ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ (Οδικώς), σύµφωνα µε την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 220647/δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΥΑ. και στη συνέχεια με την Αριθμ. 20883 /ΓΔ4  Υ.Α  13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456.  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούµε να αποστείλετε προσφορά,  μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ώρα 11:00πμ  για  88 µαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/ τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα  με αναχώρηση  από 27-/2/2023 και επιστροφή στις  3/3/2023 (θα προτιμηθεί αυτό το διάστημα) ή από 20-2-23 έως 24-2-23. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα καθοριστεί σε συνεργασία με το ανάδοχο πρακτορείο, μετά και τις δικές του προτάσεις.

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 5ήμερης επίσκεψης της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ σε ΚΡΗΤΗ ή ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ή ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ
icon pdf