Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Έδεσσας ζητά κατάθεση προσφορών για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής και ταξιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την υλοποίηση του σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000059382 σύμφωνα με το άρθρο 14 της 20883/ΓΔ4(12-2-2020) ΦΕΚ456/τΒ’/13-02-2020 ΥΑ του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου, ως εξής:
1. Μετακίνηση 36 μαθητών/μαθητριών και 3 συνοδών καθηγητών στην Βαλένθια της Ισπανίας. Αναχώρηση 5-10 Φεβρουαρίου 2023 και συνολική διάρκεια 13-15 ημέρες. Δεν αποκλείεται προσφορά και για low cost εταιρείες με την προϋπόθεση διασφάλισης από απώλεια εισιτηρίων λόγω ακύρωσης ή καθυστέρησης προηγούμενης πτήσης. Στην τιμή να περιλαμβάνονται: χειραποσκευή βάρους τουλάχιστον 7 κιλών για κάθε άτομο που ταξιδεύει και να αναφέρεται το κόστος επιπλέον αποσκευής, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη βασική προσφορά. Οι επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου αφορούν:
1. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
2. Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 27-01-2023 και ώρα 10:00. Η επιτροπή θα συνεδριάσει για την αξιολόγηση των προσφορών την ίδια μέρα στις 10:30.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων για την υλοποίηση κινητικότητας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA1 του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Έδεσσας στην Ισπανία


icon pdf