Το 1ο ΓΕΛ Έδεσσας (Εγνατία 91 – Έδεσσα 58200) ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 20883 /ΓΔ4 ΦΕΚ 456/τ.Β/ 13-02-2020 του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως Παρασκευή, 27/01/2023  και ώρα 13:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την  Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 10:00. Η τετραήμερη οδική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 11-03-2023 έως 14-03-2023 και θα συμμετέχουν 137 μαθητές/τριες των Α’ και Β΄τάξεων (με ενδεχόμενο απόκλισης 3 μαθητών προς τα κάτω), οι οποίοι θα συνοδεύονται από  7 καθηγητές/τριες.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας στο Ναύπλιο - 1ο ΓΕΛ Έδεσσας


icon pdf