Το 1° ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωναμε την Υ.Α 20883 /ΓΔ4/2020, άρθρο 15, (ΦΕΚ 456/τ.Β'/13-12-2020) για την πραγματοποίηση 2 ροών Μαθησιακής Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και Προσωπικού στην Βαρκελώνη της Ισπανίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ1 Μαθησιακής Κινητικότητας Εκπαιδευόμενων και Προσωπικού του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-VET- 000078863 από 06-03-2023 έως 19-03-2023, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως τη Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 12:00' π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13.00'. Στην κινητικότητα που αφορά 2 ροές θα συμμετέχουν συνολικά θα συμμετέχουν 20 (είκοσι) μαθητές/τριες και 4 καθηγητές/τριες.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στην Βαρκελώνη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ1 Μαθησιακής Κινητικότητας Εκπαιδευόμενων και Προσωπικού με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-VET-000070618 και τίτλο «Πρότυπα τεχνολογίας , υγείας και ασφάλειας σε σύγχρονες μονάδες μεταποίησης και  τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

icon pdf