Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Οπροπούλου 1 –Γιαννιτσά 58100) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών  σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4  (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/ 13-02-2020) , για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Κάλιαρι της Ιταλίας (Cagliari –Italy ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + , Δράση  K210 . Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus + K210  με κωδικό αριθμό 2021-1-FR 01-KA210-SCH-00031502 και τίτλο “Securing the maritime space in the Channel and the Mediterranean “.

   Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου προκειμένου να ταξιδέψουν συνολικά 8 άτομα (2 εκπαιδευτικοί και 6 μαθητές )  αεροπορικώς στο Κάλιαρι της Ιταλίας . Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά , έως την  Τετάρτη 1-02-2023 και ώρα 11:00 π. μ. Η προσφορά αφορά  το κόστος 8 αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση ισάριθμων εκπαιδευτικών και μαθητών από τη Θεσσαλονίκη στο Κάλιαρι ,  με επιστροφή.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφορά για μετακίνηση στο Κάλιαρι της Ιταλίας , στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus  Plus


icon pdf