Το 4° Γυμνάσιο Γιαννιτσών ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τετραήμερης (4) εκπαιδευτικής επίσκεψης (άρθρο 3) για Κέρκυρα, σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/12-2-

2020 ΦΕΚ 456/τ.Β '/13-02-2020 Δ1α/ΓΠ.οικ. 55254/9.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β4187) και υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10343 ΚΥΑκαι ΦΕΚ/ Β/ 766/18-02-2022..

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά, έως την Τρίτη 14/2/2023 και ώρα 12:30. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 13:00.

Η τετραήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 3/5/2023 μέχρι Σάββατο 6/5/2023 και θα συμμετέχουν από 67±5 μαθητές/τριες της, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τέσσερεις(4) καθηγητές/τριες.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα-4o Γυμνάσιο Γιαννιτσών


icon pdf