Επικοινωνία

 • Home
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Α΄ Διοικητικού
 • Διεύθυνση: Εγνατίας 91, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302381351401
 • ΕMail:
  mail@dide.pel.sch.gr
 • Προϊστάμενος:
  Μάστορας Χριστόδουλος
Τμήμα Β΄ Οικονομικού
 • Διεύθυνση: Εγνατίας 91, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302381351404
 • ΕMail:
  mail@dide.pel.sch.gr
 • Προϊσταμένη:
  Στυλιανίδου Αναστασία
Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
 • Διεύθυνση: Εγνατίας 91, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302381351424
 • ΕMail:
  mail@dide.pel.sch.gr
 • Προϊσταμένη:
  Ταϊγανίδου Μαρία
Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 • Διεύθυνση: Εγνατίας 91, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302381351410
 • ΕMail:
  mail@dide.pel.sch.gr
 • Προϊστάμενος:
  Δούμος Τραϊανός
Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Διεύθυνση: Εγνατίας 91, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302381351417
 • ΕMail:
  mail@dide.pel.sch.gr
 • Προϊσταμένη:
  Βυρώζη Βασιλική

Στείλτε το Μήνυμά σας

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, 58200 ΕΔΕΣΣΑ

e-mail: mail@dide.pel.sch.gr