Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΕΠ-ΕΒΠ icon pdf
 ΕΕΠ-ΕΒΠ Εγκύκλιος για Αποσπάσεις σε φορείς icon pdf