ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Προέδρου στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας                                            
icon pdf
Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης  icon pdf
Αίτηση  icon pdf