Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών,για την διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης σε παραδοσιακά όργανα, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών. Αναλυτικά η πρόσκληση στο παρακάτω αρχείο.

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση                         icon pdf