Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 απευθείας στη

σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται.

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Γ΄ Φάση Προσλήψεων                                                       
icon pdf