Το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις ημερομηνίες.

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2023 icon pdf
ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2023 icon pdf
ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 14-2-2023 icon pdf
Ονομαστική κατάσταση υπεράριθμων icon pdf
Οργανικά κενά και πλεονάσματα 23-05 2023 icon pdf
Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας 23-5-2023 icon pdf
Πίνακας οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής 23-5-2023 icon pdf