ΘΕΜΑ: -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι).
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα:
- τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ...

 

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Εγκύκλιος
icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023 icon pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023 icon pdf
ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2023 icon pdf
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023 icon pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023 icon pdf